Gazeta Wyborcza, październik 1997

O alkoholu inaczej
Młodzi świdniczanie nie będą słuchać wykładów, prelekcji czy pogadanek, ale odgrywać sytuacje, w które popada człowiek uzależniony od alkoholu. Zdaniem organizatorów ma to skłonić młodzież do głębszej refleksji nad tym trudnym tematem. W 14 świdnickich szkołach podstawowych i 4 średnich od 13 do 17 października Zespół Psychoedukacji, Profilaktyki i Terapii z Bielska Białej prowadzić będzie zajęcia w ramach programu profilaktycznego "NOE". Opracowany został przez specjalistów z Bielska Białej i obejmuje takie zagadnienia jak skutki używania alkoholu, jego wpływ na stosunki panujące w rodzinie, oraz umiejętność podejmowania ważnych, życiowych decyzji. Koszty związane z realizacją programu "NOE", wynoszące 13,5 tys. zł. pokryje budżet miasta.
BARD--> 10 października 1997

« powrót do archiwum


wszystko o mediach: Reporterzy.info - media i dziennikarstwo