Gazeta Wyborcza, październik 1997

Nagrodzą artystów
Wszyscy zajmujący się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury na terenie województwa wałbrzyskiego do 30 listopada mogą składać wnioski o przyznanie stypendium ufundowanego przez wojewodę. Zgłoszenia przyjmuje Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Wałbrzychu, mieszczące się przy Al. Wyzwolenia 24. Wnioski powinny zawierać dane osobowe kandydata, informację o jego dorobku oraz plan pracy podczas pobierania stypendium.
Natomiast instytucje kulturalne, szkoły wyższe, organy administracji rządowej i samorządowej, oraz związki i stowarzyszenia zawodowe i twórcze również mogą ubiegać się o nagrodę wojewody, która będzie przyznana za wybitne osiągnięcia kulturalne i artystyczne. Termin składania wniosków upływa 31 grudnia tego roku.
BARD

« powrót do archiwum


wszystko o mediach: Reporterzy.info - media i dziennikarstwo