Gazeta Wyborcza, październik 1997

Jan Lityński
Poseł Unii Wolności z Wałbrzycha.W 1968 roku ukończył studia na wydziale matematycznym UW. Po wydarzeniach marcowych skazany na 2,5 roku więzienia. W 1976 współzakładał "Biuletyn Informacyjny". W latach 1977-81 był członkiem KOR, współzałożycielem i i redaktorem "Robotnika" i "Krytyki".
Od 1980 przez dwa lata sprawował funkcję doradcy "Solidarności". Internowany w czasie stanu wojennego. 1989-1991 - doradca ds. współpracy ze związkami zawodowymi w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej. Obecnie członek zarządu Unii Wolności. Wraz z żoną Krystyną i córką Barbarą mieszka na stałe w Warszawie. Autor trzech książek i wielu publikacji o tematyce politycznej.
Podczas kampanii wyborczej deklarował troskę o restrukturyzację regionu i opowiadał się za decentralizacją państwa. Podobnie jak cały wojewódzki sztab Unii, Lityński zapowiadał zajęcie się problemami związanymi z edukacją i bezrobociem.
Urodził się 18 stycznia 1946, żonaty, jedno dziecko.
bard--> 24 października 1997

« powrót do archiwum


wszystko o mediach: Reporterzy.info - media i dziennikarstwo