Gazeta Wyborcza, marzec 1998

Tematy matur próbnych z Wałbrzyskiem:

JĘZYK POLSKI
1. "Pokój szczęścliwość. Ale bojowanie byt nasz podniebny". Rozważ myśl Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, odwołując się do wybranych utworów literackich.
2. "To człowiek człowiekowi najbardziej potrzebny jest do szczęścia" (Paul Holbach). Wyraź swój sąd o tym stwierdzeniu, odwołując się do wybranych utworów literackich.
3. Analiza i interpretacja porównawcza dwóch wierszy: Haliny Poświatowskiej "Wieczny finał" i Małgorzaty Hillar "Miłość", lub analiza i interpretacja wiersza Haliny Poświatowskiej "Wieczny finał".
4. (Eksperymentalny) Głos Epikura (Adam Sikora: Spotkania z filozofią, fragment rozdziału "Epikur") i Twój o szczęściu. Czytanie ze zrozumieniem i pisanie własnego tekstu.

BIOLOGIA
1. Uzasadnij, ze opanowanie środowiska lądowego przez kręgowce miało związek ze zmianami w budowie szkieletu i układu bezpośredniego zaopatrzenia (układu krwionośnego i oddechowego).
2. Wykaż, że oddychanie tlenowe w porównaniu z oddychaniem beztlenowym jest procesem związanym z obecnością struktur na poziomie komórki oraz procesem bardziej złożonym , ale korzystniejszym dla organizmów.
3. (Eksperymentalny) Zależności między organizmami i ich znaczenie biologiczne. Przeanalizuj dane źródłowe i wykonaj 30 zadań związanych z tematem. (tutaj 30 zadań).

HISTORIA
1. Podstawy ustrojowe Rzeczpospolitej szlacheckiej do końca XVI wieku.
2. Przemiany gospodarcze i społeczne w Europie i Stanach Zjednoczonych w dwudziestoleciu międzywojennym.
3. (Eksperymentalny) Wielka Emigracja i jej znaczenie
część A) Wielka Emigracja - analiza źródeł (tutaj 10 materiałów źródłowych)
część B) Napisz wypracowanie na temat: Dlaczego emigracja po powstaniu listopadowym została nazwana "Wielką".

Bartłomiej Dwornik, Wałbrzych

« powrót do archiwum


wszystko o mediach: Reporterzy.info - media i dziennikarstwo